0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Добро дошли

Adaptivna fizička aktivnost i sport – Mladi za mlade

Циљеви пројекта

Aktivna inkluzija, promocija jednakih prava i aktivnog učestvovanja, poboljšanje zapošljivosti:
Mladi nezaposleni ljudi biće obučeni kako da rade kao APAS instruktori podržaavjući mlade ljude sa invaliditetom u njihovoj socijalnoj integraciji. Uspostavljanje APASY mreže – mladi podržavaju mlade.

Партнери