0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Резиме проjекта

Назив пројекта Adaptivna fizička aktivnost i sport – Mladi za mlade
Водећи партнер (назив/држава) Balkanska agencija za održivi razvoj – Pernik, Bugarska
Други партнер/и
(Молимо наведите све остале пројектне партнере, по реду по којем су наведени у апликационом формулару)
1.Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Univerzitet u Nišu, Srbija
2. Sportski klub „Kaloyan – Ladimex“- Pernik, Bugarska
Приоритетна оса Mladi
Специфични циљ 2.2 Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje
Циљеви пројекта Aktivna inkluzija, promocija jednakih prava i aktivnog učestvovanja, poboljšanje zapošljivosti: Mladi nezaposleni ljudi biće obučeni kako da rade kao APAS instruktori podržaavjući mlade ljude sa invaliditetom u njihovoj socijalnoj integraciji. Uspostavljanje APASY mreže – mladi podržavaju mlade.
Активности пројекта
(Молимо опишите укратко основне активности планиране током имплементације пројекта)
1. Upravljanje projektom. 2. Analiza potreba. Praćenje. Izbor učesnika. Uspostavljanje APASI mreže. 3. APAS metodologija za osobe sa invaliditetom – plivanje; funkcionalni trening; kardio fitnes. 4. Materijali za obuku - plivanje, funkcionalni trening i kardio fitnes. 5. APAS obuka nezaposlenih - plivanje; 6. Plivanje za osobe sa invaliditetom. 7. Plivanje za decu sa posturalnnim poremećajima i ravnim stopalima. 8. BG-RS radionica u Nišu. 9. APAS otvoreni dani - Niš. 10. Obuka nezaposlenih za funkcionalni trening i kardio fitnes. 11. Sesije sa osobama sa invaliditetom pod nadzorom; 12. Funkcionalni trening za decu sa posturalnim poremećajima i ravnim stopalimana. 13. Priručnik za trenere. 14. BG-RS radionica u Perniku; APAS otvoreni dani - Pernik. Okrugli sto. Promocija i proširenje APASI mreže.
Резултати пројекта
(Молимо опишите очекиване резултате и користи пројекта)
Analiza potreba; APAS metodologija za osobe sa invaliditetom - plivanje, funkcionalni trening, kardio fitnes; Metodologija treninga za posturalne poremećaje na kičmenom stubu i ravna stopala; Materijal za obuku; obuka/sertifikati za 30 mladih osoba; 30 mladih osoba sa invaliditetom uključenih u trening; 70 đaka sa posturalnim poremećajima kičmenog stuba i ravnim stopalima uključenih u plivanje i funkcionalni trening; 2 APAS otvoreni promotivni dani (najmanje 200 posetioca); APAS okrugli sto u Perniku - 50 učesnika; 2 BG-RS radionice za razmenu dobrih praksi; Uspostavljena APASI mreža BG-RS; Vebsajt sa resursima i Fejsbuk stranica. Promotivni materijali za učesnike - letci, brošure, posteri, itd. Priručnik za trenere.
Циљне групе
(Молимо опишите основне циљне групе грађана који ће имати конкретне користи од активности и резултата пројекта)
Glavne ciljne grupe su: Mlade osobe iz Pernika sa invaliditetom, posebno oni sa poremećajima motorike; Iz Niša: osobe sa cerebralnom paralizom, kvadriplegijom, paraplegijom, sa kašnjenjem motornog razvoja, amputacijama, oštećenim nervusom brahialis i sa oštećenjem vida; uučenici iz 5 škola u Perniku sa posturalnim poremećajima na kičmenom stubu i ravnim stopalima; Nezaposlenemlade osobe iz Pernika i Niša, koji će biti obučavani za novi posao – APAS instruktori. Krajnji korisnici će biti sve osobe sa invaliditetom i njihove porodice; studenti; treneri, budući APAS instruktori , članovi APASI mreže, cela zajednica.