0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Факултет спорта и физичког васпитана универзитета у Нишу

1948. године основана је Виша педагошка школа, претеча данашњег Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, прва високошколска установа јужно од Београда. Прва генерација студената уписана је академске 1949/50. године. Академске 1949/50. уписала се прва генерација студената. У оквиру Више педагошке школе, академске 1954/55. године (двогодишње студије) формирана је Група за физичко васпитање. Уредбом Владе Републике Србије 1971. године, Филозофски факултет је основан као члан Универзитета у Нишу, а Студијска група за физичку културу као његова саставна целина. После 28 година, 1999. године, уредбом Владе Републике Србије, основан је Факултет физичке културе као нови члан Универзитета у Нишу. Током 2006. године, одлуком Савета Универзита у Нишу, Факултет за физичку културу променио је име у Факултет спорта и физичког васпитања (ФСФВ). Од академске 2007/08. године ФСФВ, студијски програми се спроводе у складу са Болоњским процесом. Током 2016. године, ФСФВ је уврштен на Шангајску листу најбољих светских спортских факултета, департмана и института. За 2018. годину 151. - 200. место на Шангајској листи најбољих светских спортских факултета, департмана и института.

Од свог оснивања ФСФВ је издао дипломе на различитим студијским програмима за приближно 3000 студената и одбрањено је око 100 докторских дисертација. Сертификати за тренере издати су за око 1300 студената који су завршили школовање на програму сталног стручног оспособљавања и усавршавања 

ФСФВ је акредитовао следеће студијске програме: Основне студије, физичко васпитање и спорт; Основне струковне студије, спорт; Дипломске специјализоване струковне студије, спорт; Мастер студије, физичко васпитање и спорт; Мастер студије из физичког васпитања, физичке активности и здравља и докторске студије, спортске науке.

Данас ФСФВ запошљава 49 наставничког и сарадничког особља. 25 чланова ненаставног особља је ангажовано у различитим службама: Служба за опште и правне послове, Служба за наставу и студентска питања, Служба за материјално - финансијске послове, библиотека и Одељење за за рачунарско-информатичке послове.