0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Добре дошли

Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи

Цели на проекта

Активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и активното участие, подобряване на готовността за заетост:
Младите безработни ще бъдат обучени как да работят като инструктори по АФАС, които подпомагат младите хора с увреждания в тяхната социална интеграция. Създаване на мрежата на АФАСМ - младежи, подпомагащи младежи

Партньори