0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Работа с група деца с гръбначно изкривяване и плоско стъпало в Перник

Практически дейности на бъдещи инструктори - работа с група деца с гръбначно изкривяване и плоско стъпало в Перник - функционално обучение


«