0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

BG-RS семинар по функционално обучение в Перник

BG-RS семинар по функционално обучение в Перник - обмен на добри практики
Дни на отворени врати APAS в Перник. Кръгла маса APAS. Промоция на мрежа APASY.

2.9 print screen Zoom

3.9 print screen Zoom

Functional training and cardio fitness for disabilities

Training programme A14


«