0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

На 3-4 ноември 2020 г. беше организирана онлайн Skype конференция

На 3-4 ноември 2020 г. беше организирана онлайн Skype конференция - УЧАСТНА СРЕЩА на проекта Адаптирани физически дейности и спорт - младежи за младежи - APASY CB007.2.22.036. Домакин беше LP / PP1 BASD, България. На срещата присъстваха проектните екипи на BASD, Факултет по спорт и физическо възпитание - Университет в Ниш, Спортен клуб Калоян-Ладимекс - Перник. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на планираните дейности в контекста на Covid-19.


«